0210 655 9999

BS.CKI Hoàng An Dương

1. Họ Và Tên: Hoàng An Dương

2. Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm Tiêm chủng

3. Học vị: Bác sỹ chuyên khoa I

4. Kinh nghiệm: 7 năm kinh nghiệm

5. Trình độ chuyên môn:

Khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp