0210 655 9999

BS.CKI Nguyễn Đức Trung

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Trung

2. Chức vụ: Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Học vị: Bác sỹ chuyên khoa 1

4. kinh nghiệm: 12 năm kinh nghiệm Chẩn đoán hình ảnh

5. Chuyên môn: Là bác sĩ chẩn đoán can thiệp tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng của Bệnh viện Sản Nhi