0210 655 9999

BS.CKII Nông Thị Lan Hương

1. Họ và tên: Nông Thị Lan Hương

2. Chức vụ: Trưởng khoa Gây mê hồi sức

3. Học vị: Bác sỹ chuyên khoa 2

4. Kinh nghiệm: 28 năm kinh nghiệm Nội khoa gây mê hồi sức

5. Công tác chuyên môn:

Gây mê phẫu thuật cho sản phụ khoa, và nhi khoa
Gây mê thủ thuật, nội soi, cộng hưởng từ, giảm đau chuyển dạ, giảm đau sau phẫu thuật…
Khám và phẫu thuật hồi sức sau mổ