0210 655 9999

Các gói tiêm chủng cho tuổi vị thành niên và người lớn

Yếu tố miễn dịch được tạo ra từ vắc-xin tiêm lúc nhỏ có thể giảm dần theo thời gian. Chính vì vậy, độ tuổi từ 9-18 tuổi cũng cần tiêm chủng một số vắc-xin để “nhắc nhớ” tăng khả năng miễn dịch đối với các bệnh đã được tiêm phòng cơ bản từ nhỏ và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *