Đặt lịch tiêm chủng

Lưu ý

Quý khách vui lòng gửi thông tin chi tiết để chúng tôi có thể sắp xếp cuộc hẹn.


1. Lịch hẹn có hiệu lực sau khi được xác nhận chính thức từ Trung tâm tiêm chủng
2. Quý khách phải đặt lịch tiêm chủng  trước ít nhất 24 giờ so với thời gian dự định đến tiêm chủng.
3. Quý khách cần có mặt trước giờ hẹn 15 phút để làm những thủ tục cần thiết tại quầy tiếp đón.
4. Bệnh viện Sản Nhi sẽ không chịu trách nhiệm vì những lí do về kỹ thuật hoặc bất khả kháng như sai số điện thoại, điện thoại không có người nghe máy, số điện thoại không liên hệ được, không cung cấp số điện thoại của người bệnh khi đặt lịch tiêm chủng…