0210 655 9999

GÓI VẮC XIN DÀNH CHO TRẺ EM

Áp dụng từ ngày 10/02/2022

GÓI A – VẮC XIN CHO TRẺ 0 –  6 THÁNG

z3431518068432_f3c31e0822e081316a84f77b470715f5.jpg

 

GÓI B – VẮC XIN CHO TRẺ 0 –  12 THÁNG

z3431518181983_6a59cb1d9fecc8c075fdddafd01bcbb4.jpg

 

GÓI C – VẮC XIN CHO TRẺ 0 –  24 THÁNG

z3431518073388_2831d07e1666cf957f212d1f1c4516e7.jpg

 

GÓI A+ VẮC XIN CHO TRẺ 6 –  24 THÁNG

z3431518072412_753da0ebce3ade37ba42fe878a8907da.jpg

 

GÓI D – VẮC XIN CHO TRẺ 12 –  24 THÁNG

z3431518076074_97b910b78e7521537fadd658a58d436f.jpg

 

GÓI E – VẮC XIN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

z3431518078412_1c2a577f7302db3c2e2823c1aadf0f2e.jpg