0210 655 9999

Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với người lao động hợp đồng tại Bệnh viện Sản Nhi năm 2021

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BV ngày 16/4/2021 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với người lao động hợp đồng tại Bệnh viện Sản Nhi năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với người lao động hợp đồng tại Bệnh viện Sản Nhi năm 2021 thông báo kết quả như sau:

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính (trong giờ hành chính), tầng 7 Nhà A Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trân trọng thông báo./.

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày tháng năm sinh Trình độ
chuyên môn
Dân tộc Địa chỉ Kết quả kiểm tra,
sát hạch
Điểm ưu tiên (nếu có) Tổng điểm Kết quả tuyển dụng
Nam Nữ
1. Vị trí Bác sĩ đa khoa
1 01 Đỗ Hoàng Giáp 19/12/1995 Bác sĩ đa khoa Kinh Thanh Miếu, Việt Trì,
Phú Thọ
72 72 Trúng tuyển
2 02 Nguyễn Thị Ngọc Liên 20/6/1994 Bác sĩ đa khoa Kinh Giao Tân, Giao Thủy,
Nam Định
66 66 Trúng tuyển
3 03 Nguyễn Quốc Hậu 15/12/1995 Bác sĩ đa khoa Kinh TT. Lâm Thao,
Lâm Thao, Phú Thọ
70 70 Trúng tuyển
4 04 Bùi Thị Thu Hương 20/8/1995 Bác sĩ đa khoa Kinh Vĩnh Chân, Hạ Hòa,
Phú Thọ
65 65 Trúng tuyển
5 05 Đỗ Thị Phương 10/6/1990 Bác sĩ đa khoa Kinh Yên Lâm, Yên Mô,
Ninh Bình
77 77 Trúng tuyển
6 06 Nguyễn Thị Vân Anh 26/7/1995 Bác sĩ đa khoa Kinh Trưng Vương, Việt Trì,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
7 07 Hà Hải Yến 06/9/1994 Bác sĩ đa khoa Mường Hưng Long, Yên Lập,
Phú Thọ
59 5 64 Trúng tuyển
2. Vị trí Điều dưỡng Đại học
1 08 Nguyễn Hương Lan 10/4/1997 Điều dưỡng
Đại học
Kinh TT. Thanh Sơn,
Thanh Sơn, Phú Thọ
68 68 Trúng tuyển
2 09 Nguyễn Thị Dung 10/02/1995 Điều dưỡng
Đại học
Kinh Phúc Thuận, Phổ Yên,
Thái Nguyên
58 58 Trúng tuyển
3 10 Nguyễn Thị Thanh Hòa 17/5/1997 Điều dưỡng
Đại học
Kinh Cao Xá, Lâm Thao,
Phú Thọ
55 55 Trúng tuyển
4 11 Vũ Thị Kim Anh 15/11/1996 Điều dưỡng
Đại học
Kinh Hoàng Cương,
Thanh Ba, Phú Thọ
74 74 Trúng tuyển
5 12 Nguyễn Thị Kim Anh 03/8/1997 Điều dưỡng
Đại học
Kinh Như Thụy, Sông Lô,
Vĩnh Phúc
69 69 Trúng tuyển
6 13 Nguyễn Hoàng Yến 04/8/1996 Điều dưỡng
Đại học
Kinh TT. Thanh Sơn,
Thanh Sơn, Phú Thọ
67 67 Trúng tuyển
7 14 Nguyễn Thị Hoa Nhài 18/7/1997 Điều dưỡng
Đại học
Kinh Bản Nguyên,
Lâm Thao, Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
8 15 Hoàng Thị Trang 15/11/1997 Điều dưỡng
Đại học
Kinh Xuân Quang,
Bảo Thắng, Lào Cai
69.5 69.5 Trúng tuyển
3. Vị trí Cử nhân Kỹ thuật y học/Kỹ thuật xét nghiệm y học
1 16 Bùi Thị Thanh Huyền 20/10/1994 Cử nhân kỹ thuật
y học
Kinh Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ 64 64 Trúng tuyển
2 17 Bùi Quỳnh Nguyên 17/01/1997 Cử nhân kỹ thuật
xét nghiệm y học
Kinh Việt Thuận, Vũ Thư,
Thái Bình
70 70 Trúng tuyển
4. Vị trí Cao đẳng xét nghiệm y học
1 18 Chử Thị Tính 22/9/1991 Cao đẳng xét nghiệm y học Kinh Tứ Xã, Lâm Thao,
Phú Thọ
57 57 Trúng tuyển
5. Vị trí Dược sỹ Đại học
1 19 Lê Thị Nhung 20/10/1994 Dược sỹ Đại học Kinh Tề Lễ, Tam Nông,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
6. Vị trí Cử nhân Kinh tế
1 20 Mai Vũ Hùng 22/3/1993 Cử nhân Kinh tế Kinh Gia Cẩm, Việt Trì,
Phú Thọ
65 65 Trúng tuyển
7. Vị trí Trung cấp Kinh tế – kỹ thuật
1 21 Lê Thị Thư 21/10/1987 Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Kinh Vân Phú, Việt Trì,
Phú Thọ
69 69 Trúng tuyển
8. Vị trí Trung cấp điện công nghiệp và dân dụng
1 22 Lương Quang Minh 26/01/1988 Trung cấp Điện dân dụng và Công nghiệp Kinh Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 53 53 Trúng tuyển
9. Vị trí Cử nhân Báo chí
1 23 Hà Thị Nguyệt 12/4/1995 Cử nhân Báo chí Kinh TT. Lâm Thao,
Lâm Thao, Phú Thọ
70 70 Trúng tuyển
10. Vị trí Cử nhân Công tác xã hội
1 24 Nguyễn Thị Hằng Nga 15/11/1996 Cử nhân
Công tác xã hội
Kinh Tân Dân, Việt Trì,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
 11. Vị trí Điều dưỡng Cao đẳng
1 25 Vũ Thị Như Quỳnh 16/6/1997 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Sông Thao, Cẩm Khê,
Phú Thọ
65 65 Trúng tuyển
2 26 Tạ Minh Nguyệt 03/11/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Dữu Lâu, Việt Trì,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
3 27 Đỗ Như Quỳnh 08/3/1995 Điều dưỡng
Cao đẳng
Mường Minh Tân, Cẩm Khê,
Phú Thọ
57 5 62 Trúng tuyển
4 28 Đinh Thị Xuân Thủy 14/11/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Yên Kì, Hạ Hòa,
Phú Thọ
76 76 Trúng tuyển
5 29 Trần Khánh Linh 27/7/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Thọ Sơn, Việt Trì,
Phú Thọ
63 63 Trúng tuyển
6 30 Lê Nam Khánh 20/10/1993 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Vân Phú, Việt Trì,
Phú Thọ
65 65 Trúng tuyển
7 31 Nguyễn Thị Hà Trang 26/7/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Đức Bác, Sông Lô,
Vĩnh Phúc
61.5 61.5 Trúng tuyển
8 32 Đào Thị Bích Thảo 28/11/1995 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 63 63 Trúng tuyển
9 33 Đỗ Thị Thanh Hằng 02/6/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Bình Phú, Phù Ninh,
Phú Thọ
64 64 Trúng tuyển
10 34 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 08/3/1996 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Mạn Lạn, Thanh Ba,
Phú Thọ
57 57 Trúng tuyển
11 35 Phạm Thị Thúy Hường 18/4/1997 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Yên Kiện, Đoan Hùng,
Phú Thọ
73 73 Trúng tuyển
12 36 Phạm Thị Dương 03/4/1996 Điều dưỡng
Cao đẳng
Tày Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ 61 5 66 Trúng tuyển
13 37 Nguyễn Thị Hà Thu 07/7/1995 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Gia Cẩm, Việt Trì,
Phú Thọ
72 72 Trúng tuyển
14 38 Lê Phương Thanh 12/12/1997 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ 55 55 Trúng tuyển
15 39 Nguyễn Thị Lành 15/6/1996 Điều dưỡng
Cao đẳng
Tày Lăng Can, Lâm Bình,
Tuyên Quang
59.5 5 64.5 Trúng tuyển
16 40 Đặng Thị Thu Hiền 19/01/1994 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Đồng Lương,
Cẩm Khê, Phú Thọ
62 62 Trúng tuyển
17 41 Nguyễn Thị Nga 29/6/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh TT. Hạ Hòa, Hạ Hòa,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
18 42 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 21/4/1994 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Phượng Lâu, Việt Trì,
Phú Thọ
56 56 Trúng tuyển
19 43 Khổng Thị Tuyết Chinh 08/6/1998 Điều dưỡng
Cao đẳng
Kinh Cao Phong, Sông Lô,
Vĩnh Phúc
70 70 Trúng tuyển
12. Vị trí Điều dưỡng Cao đẳng chuyên ngành Gây mê hồi sức
1 44 Đào Thị Thúy Linh 18/02/1998 Cao đẳng Điều dưỡng chuyên ngành GMHS Kinh Hùng Sơn, Lâm Thao,
Phú Thọ
63 63 Trúng tuyển
2 45 Nguyễn Linh Chi 15/6/1997 Cao đẳng Điều dưỡng chuyên ngành GMHS Kinh Minh Phương, Việt Trì,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
13. Vị trí Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học
1 46 Hà Kim Phượng 19/7/1998 Cao đẳng Kỹ thuật
hình ảnh y học
Kinh Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ 68 68 Trúng tuyển
14. Vị trí Dược sỹ Cao đẳng
1 47 Yên Thị Minh Hằng 11/12/1993 Dược sỹ Cao đẳng Kinh Bình Phú, Phù Ninh,
Phú Thọ
61 61 Trúng tuyển
15. Vị trí Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
1 48 Nguyễn Đăng Hải 11/6/1985 Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Kinh Vân Cơ, Việt Trì,
Phú Thọ
71 71 Trúng tuyển
(Ấn định danh sách 48 người)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *