0210 655 9999

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-BV ngày 26/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa (Có danh sách thí sinh kèm theo).

*Lưu ý: Các thí sinh có tên trong danh sách đến nhận thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 vào ngày 04/11/2022 tại phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Khi đi, thí sinh mang theo tiền nộp lệ phí thi: 500.000 VNĐ/thí sinh và 01 phong bì (dán tem) ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính (trong giờ hành chính), tầng 7 Nhà A Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ./.

Trân trọng thông báo!

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN SẢN NHI
BẢNG TỔNG HỢP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2022
STT Số
báo
danh
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Hộ khẩu thường trú Dân
tộc
Đối tượng ưu tiên
Nam Nữ
1. Vị trí Bác sĩ đa khoa
1 01 Lê Thanh Nam 24/9/1998 Bác sĩ đa khoa Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
2 02 Trần Minh Hiếu Anh 6/3/1998 Bác sĩ đa khoa Thụy An – Ba Vì – Hà Nội Kinh
3 03 Hà Thị Tươi 6/6/1997 Bác sĩ đa khoa Võ Miếu – Thanh Sơn – Phú Thọ Mường Dân tộc
Mường
4 04 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/4/1998 Bác sĩ đa khoa Thạch Đồng – Thanh Thủy – Phú Thọ Kinh
5 05 Lại Thị Hồng Nhung 1/1/1997 Bác sĩ đa khoa Thụy Liễu – Cẩm Khê – Phú Thọ Kinh
6 06 Nguyễn Thị Hường 4/9/1998 Bác sĩ đa khoa Sơn Vi – Lâm Thao – Phú Thọ Kinh
7 07 Lê Thị Lan 20/6/1996 Bác sĩ đa khoa Minh Tiến – Đoan Hùng – Phú Thọ Kinh
8 08 Chu Thị Ngọc Diệp 16/1/1996 Bác sĩ đa khoa Thái Hòa – Ba Vì – Hà Nội Kinh
9 09 Chu Ngọc Khánh 18/9/1997 Bác sĩ đa khoa Thanh Hà -Thanh Ba – Phú Thọ Kinh
10 10 Sa Thị Luyện 7/8/1997 Bác sĩ đa khoa Kim Thượng – Tân Sơn – Phú Thọ Mường Dân tộc
Mường
11 11 Lê Quang Linh 8/8/1998 Bác sĩ đa khoa Hùng Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ Kinh
12 12 Nguyễn Công Minh 7/2/1997 Bác sĩ đa khoa Văn Bán – Cẩm Khê – Phú Thọ Kinh
13 13 Tưởng Khánh Ly 2/9/1998 Bác sĩ đa khoa Vạn Xuân – Tam Nông – Phú Thọ Nùng Dân tộc
Nùng
14 14 Nguyễn Văn Cường 9/3/1995 Bác sĩ đa khoa Thạch Kiệt – Tân Sơn – Phú Thọ Kinh
15 15  Trương Thu Trà 10/2/1998 Bác sĩ đa khoa Thị Trấn Gia Lộc – Gia Lộc – Hải Dương Kinh
16 16 Trần Thị Quyên 22/10/1198 Bác sĩ đa khoa Hà Thạch – Thị xã Phú Thọ – Phú Thọ Kinh
2. Vị trí Cao đẳng Hộ sinh
1 17 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/8/2000 Cao đẳng Hộ sinh Vật Lại- Ba Vì- Hà Nội Kinh
3. Vị trí Đại học Điều dưỡng
1 18 Nguyễn Thị Phương Linh 23/2/1999 Cử nhân điều dưỡng Minh Nông – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
2 19 Lương Thị Tuyết Nhung 24/10/1999 Cử nhân điều dưỡng Xuân Thủy – Yên Lập – Phú Thọ Mường Dân tộc
Mường
3 20 Hoàng Ngọc Ánh 7/12/2000 Cử nhân điều dưỡng An Đạo – Phù Ninh – Phú Thọ Kinh
4 21 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10/9/1996 Cử nhân điều dưỡng Đồng Lương – Cẩm Khê  – Phú Thọ Kinh
4. Vị trí Cao đẳng Điều dưỡng
1 22 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/9/1994 Cao đẳng Điều dưỡng Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
2 23 Nguyễn Thị Thu Hương 20/10/1997 Cao đẳng Điều dưỡng Kiệt sơn – Tân Sơn – Phú thọ Kinh
3 24 Lê Tuấn Linh 23/6/1997 Cao đẳng Điều dưỡng Thanh Vinh – Thị Xã Phú Thọ – Phú Thọ Kinh
4 25 Phùng Thị Thanh Hà 10/8/2001 Cao đẳng Điều dưỡng Vân Phú – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
5 26 Nguyễn Lan Anh 20/7/2001 Cao đẳng Điều dưỡng Văn Luông – Tân Sơn – Phú Thọ Kinh
6 27 Trần Việt Hà 8/11/1988 Cao đẳng Điều dưỡng Minh Phương – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
7 28 Trần Khánh Linh 4/3/1998 Cao đẳng Điều dưỡng Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
8 29 Phạm Thanh Phương 1/7/2001 Cao đẳng Điều dưỡng Vô Tranh – Hạ Hòa – Phú Thọ Tày Dân tộc
Tày
9 30 Đinh Thị Hằng Nga 27/8/2000 Cao đẳng Điều dưỡng Thụy Vân – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
10 31 Phùng Trung Anh 21/11/1997 Cao đẳng Điều dưỡng Đồng Thái – Ba Vì – Hà Nội Kinh
5. Vị trí Đại học (Kỹ sư) Kỹ thuật y sinh
1 32 Phan Trung Kiên 26/7/1997 Kỹ sư
Kỹ Thuật Y Sinh
Thụy Liễu- Cẩm Khê-Phú Thọ Kinh
6. Vị trí Đại học (Cử nhân/Kỹ sư) Công nghệ sinh học/Sinh học
1 33 Nguyễn Thị Thúy Nga 22/9/1994 Kỹ sư
Công nghệ sinh học
Khu 3 – Vạn Xuân – Tam Nông – Phú Thọ Kinh
7. Vị trí Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học
1 34 Lê Thị Thùy Trang 12/6/1998 Cao đẳng
Xét nghiệm y học
Bình Phú – Phù Ninh – Phú Thọ Kinh
8. Vị trí Đại học Kế toán
1 35 Nguyễn Thị Thanh Hương 24/7/1986 Đại học kế toán Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
2 36 Nguyễn Thẩm Mỹ Hằng 14/3/1996 Đại học kế toán Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
3 37 Lê Minh Khoa 19/10/1999 Đại học kế toán Bắc Sơn – Tam Nông – Phú Thọ Kinh
4 38 Trần Thị Hải Điệp 9/1/1991 Đại học kế toán Bến Gót – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
9. Vị trí Đại học (Kỹ sư) Công nghệ thông tin
1 39 Ngô Thanh Khuyên 8/3/1983 Kỹ sư
Công nghệ thông tin
Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
10. Vị trí việc làm Văn thư (Đại học Văn thư lưu trữ hoặc Đại học khác có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo
kỹ năng nghiệp vụ hành chính – văn phòng và văn thư lưu trữ)
1 40 Trương Thị Hương 30/9/1997 Cử nhân
Quản trị văn phòng
TT Yên Bình – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái Kinh
2 41 Nguyễn Thị Thu Trang 9/8/1990 Cử nhân
Sư phạm Sinh học
Tân Thành – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ Kinh
3 42 Lê Minh Khoa 19/10/1999 Đại học kế toán Bắc Sơn – Tam Nông – Phú Thọ Kinh
4 43 Nguyễn Thị Liên 25/2/1998 Cử nhân
Quản lý nhà nước
Thịnh Minh -Thành phố Hòa Bình- Tỉnh Hòa Bình Mường Dân tộc
Mường
(Ấn định danh sách 43 người)