0210 655 9999

ThS.BS Kiều Thị Việt Hà

1. Họ và tên: Kiều Thị Việt Hà

2. Chức vụ: Phó trưởng khoa CĐHA & TDCN

3. Học vị: Thạc sỹ y học

Tốt nghiệp Thạc sĩ ĐH Y Hà Nội chuyên ngành nội khoa

4. Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng