0210 655 9999

ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Hà

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà

2. Chức vụ: Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức

3. Học vị: Thạc sỹ y học

4. Kinh nghiệm:  11 năm kinh nghiệm gây mê hồi sức

5. Công tác chuyên môn:

Gây mê phẫu thuật cho sản phụ khoa, và nhi khoa
Gây mê thủ thuật, nội soi, cộng hưởng từ, giảm đau chuyển dạ, giảm đau sau phẫu thuật…
Khám và phẫu thuật hồi sức sau mổ