0210 655 9999

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Nghĩa

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nghĩa
2. Chức vụ: Trưởng khoa Sản 3
3. Học vị: Thạc sỹ Y học
4. Kinh nghiệm: 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản Phụ khoa
5. Công tác chuyên môn:
– Phẫu thuật sàn chậu từ GS người Pháp tại BV TW năm 2018
– Đảm nhận các phẫu thuật Sản khoa và phụ khoa
– Phẫu thuật lấy thai
– Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa: chửa ngoài tử cung, khối u buồng trứng, PT nội soi cắt tử cung hoàn toàn.
– Phẫu thuật cắt tử cung
– Phẫu thuật sa sinh dục và phẫu thuật sàn chậu
– Phẫu thuật thẩm mỹ vùng sàn chậu