0210 655 9999

BS. CKII Trần Thị Thuỳ Linh

1. Họ và tên: Trần Thị Thuỳ Linh

2. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm tiêm chủng

3. Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa II

Tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên năm 2009

Thạc sỹ  ĐH Y Hà Nội năm 2017

Bác sĩ chuyên khoa II năm 2024

4. Kinh nghiệm: 13 năm kinh nghiệm

5. Trình độ chuyên môn

Khám và điều trị các bệnh lý Nhi khoa

Chuyên khoa sơ sinh