0210 655 9999

Thư mời Thẩm định giá

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang có nhu cầu xác định giá trị thương hiệu của Bệnh viện để thực hiệngóp vốn liên doanh, liên kết với các đơn vị đối tác.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tài sản thẩm định giá:

Giá trị thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

   2. Mục đích thẩm định giá:

Xác định giá trị thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi làm cơ sở xác định giá trị góp vốn của Bệnh viện khi tham gia liên doanh, liên kết với các đơn vị đối tác. 

3. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:

Dịch vụ thẩm định giá tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thẩm định giá; kết quả thẩm định giá phản ánh chính xác giá trị của tài sản tại thời điểm thẩm định giá.

– Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Tài chính kế toánBệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành – phường Nông Trang – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ).

4. Cam kết của Bệnh viện:

Sau khi tham khảo quy trình, thủ tục và mức giá dịch vụ thẩm định đơn giá của các đơn vị gửi đến cho Bệnh viện, Bệnh viện cam kết:

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thẩm định giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của Hồ sơ cung cấp.

– Thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ năng lực gửi báo giá để Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xem xét, lựa chọn.

Hạn cuối cùng nhận báo giá là 14 giờ 00, ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Điện thoại liên hệ: 0210.6295 295.

 Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *