0210 655 9999

Thư mời báo giá: Cung cấp Hàng hóa phục vụ hoạt động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp Hàng hóa phục vụ hoạt động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”. Kính đề nghị Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản Báo giá theo mẫu đính kèm.

Bản báo giá: Link down tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *