0210 655 9999

Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BV ngày 16/4/2021 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021 thông báo kết quả tuyển dụng như sau:

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Dân tộc  Địa chỉ  Kết quả
kiểm tra, sát hạch
Điểm ưu tiên
 (nếu có)
Tổng điểm Kết quả tuyển dụng Ghi chú
1. Vị trí Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm liên tục
1 01 Đặng Trần Cương 15/9/1994 Bác sĩ đa khoa Kinh Lam Sơn, Tam Nông,
Phú Thọ
43 43 Không trúng tuyển
2 02 Bùi Xuân Dậu 10/9/1991 Bác sĩ đa khoa Mường Lạc Thịnh, Yên Thủy,
Hòa Bình
69 5 74 Trúng tuyển
3 03 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/8/1993 Bác sĩ đa khoa Kinh Phong Châu, TX. Phú Thọ,
Phú Thọ
67 67 Trúng tuyển
4 04 Vỳ Văn Đối 19/8/1995 Bác sĩ đa khoa Tày Kiên Đài, Chiêm Hóa,
Tuyên Quang
45 5 50 Không trúng tuyển
5 05 Hà Hồng Hạnh 08/11/1995 Bác sĩ đa khoa Kinh TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn,
Phú Thọ
75 75 Trúng tuyển
6 06 Ngô Thị Thanh Hoa 07/9/1996 Bác sĩ y khoa Kinh Vĩnh Chân, Hạ Hòa,
Phú Thọ
65 65 Trúng tuyển
7 07 Nguyễn Bá Hưng 26/01/1996 Bác sĩ đa khoa Kinh Phượng Lâu, Việt Trì,
Phú Thọ
71 71 Trúng tuyển
8 08 Quản Thị Phương Loan 22/5/1996 Bác sĩ đa khoa Kinh Xuân Huy, Lâm Thao,
Phú Thọ
34 34 Không trúng tuyển
9 09 Đỗ Ngọc Quỳnh 12/7/1993 Bác sĩ đa khoa Sán Dìu Tây Cốc, Đoan Hùng,
Phú Thọ
47 5 52 Không trúng tuyển
10 10 Nguyễn Ngọc Thắng 16/12/1995 Bác sĩ đa khoa Mường Hưng Long, Yên Lập,
Phú Thọ
63 5 68 Trúng tuyển
11 11 Hoàng Thị Thúy 20/9/1994 Bác sĩ đa khoa Mường Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ 69 5 74 Trúng tuyển
12 12 Hà Tiến Vinh 28/8/1996 Bác sĩ đa khoa Mường Mỹ Lung, Yên Lập,
Phú Thọ
56 5 61 Không trúng tuyển
2. Vị trí Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt 
1 13 Vương Phương Thảo 07/12/1994 Bác sỹ chuyên ngành Răng hàm mặt Kinh Vĩnh Chân, Hạ Hòa,
Phú Thọ
78 78 Trúng tuyển
3. Vị trí Điều dưỡng Đại học
1 14 Trần Thị Thu Huyền 11/7/1997 Điều dưỡng
đại học
Kinh Đức Bác, Sông Lô,
Vĩnh Phúc
70 70 Trúng tuyển
2 15 Chu Thị Phương Thu 20/6/1998 Điều dưỡng
đại học
Kinh Đại Đồng, Vĩnh Tường,
Vĩnh Phúc
57 57 Trúng tuyển
3 16 Phạm Thị Ánh Ngọc 03/8/1997 Điều dưỡng
đại học
Kinh Vĩnh Lại, Lâm Thao,
Phú Thọ
71 71 Trúng tuyển
4 17 Đặng Phương Mai 28/10/1997 Điều dưỡng
đại học
Kinh Bạch Hạc, Việt Trì,
Phú Thọ
12 12 Không trúng tuyển
5 18 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/11/1998 Điều dưỡng
đại học
Kinh Phùng Nguyên, Lâm Thao,
Phú Thọ
52 52 Trúng tuyển
6 19 Nguyễn Thị Đang 16/02/1997 Điều dưỡng
đại học
Kinh Xuân Lộc, Thanh Thủy,
Phú Thọ
62 62 Trúng tuyển
7 20 Đỗ Thị Thu Hằng 11/5/1984 Điều dưỡng
đại học
Kinh Thanh Bình, TP. Ninh Bình,
Ninh Bình
60 60 Trúng tuyển
8 21 Nguyễn Thị Hoa 20/3/1998 Điều dưỡng
đại học
Kinh Hợp Hải, Lâm Thao,
Phú Thọ
62 62 Trúng tuyển
9 22 Phạm Thị Yến 18/8/1992 Điều dưỡng
đại học
Kinh Thanh Miếu, Việt Trì,
Phú Thọ
56 56 Trúng tuyển
4. Vị trí Dược sĩ đại học 
1 23 Kiều Thị Thu Hường 10/10/1984 Dược sĩ
Đại học
Kinh Nông Trang, Việt Trì,
Phú Thọ
19 19 Không trúng tuyển
2 24 Bùi Thị Thanh Vân 20/8/1996 Dược sĩ
Đại học
Kinh Thạch Sơn, Lâm Thao,
Phú Thọ
16 16 Không trúng tuyển
3 25 Nguyễn Thị Huê 08/3/1996 Dược sĩ
Đại học
Kinh Vũ Di, Vĩnh Tường,
Vĩnh Phúc
62 62 Trúng tuyển
4 26 Nguyễn Thị Mai Hồng 12/8/1997 Dược sĩ
Đại học
Kinh Vạn Xuân, Tam Nông,
Phú Thọ
25 25 Không trúng tuyển
5 27 Nguyễn Thị Vân Anh 01/11/1987 Dược sĩ
Đại học
Kinh Tân Thành, Cẩm Khê,
Phú Thọ
59 59 Trúng tuyển
6 28 Đào Văn Minh 05/6/1994 Dược sĩ
Đại học
Kinh Hương Cần, Thanh Sơn,
Phú Thọ
0 0 Không trúng tuyển
7 29 Phan Thị Huyện 05/8/1997 Dược sĩ
Đại học
Kinh Yên Phương, Yên Lạc,
Vĩnh Phúc
23 23 Không trúng tuyển
5. Vị trí Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học/ Kỹ thuật y học 
1 30 Đỗ Thị Thu Huyền 10/10/1998 Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Kinh Thạch Sơn, Lâm Thao,
Phú Thọ
67 67 Trúng tuyển
6. Vị trí Hộ sinh cao đẳng 
1 31 Hà Thanh Huyền 18/11/1999 Hộ sinh
cao đẳng
Kinh Minh Phú, Đoan Hùng,
Phú Thọ
54 54 Trúng tuyển
2 32 Lê Thị Thanh 23/8/1987 Hộ sinh
cao đẳng
Kinh Thanh Đình, Việt Trì,
Phú Thọ
10 10 Không trúng tuyển
7. Vị trí Điều dưỡng Cao đẳng
1 33 Lê Nguyễn Mộng Vân 14/11/1995 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 25 25 Không trúng tuyển
2 34 Nguyễn Thùy Phương 16/9/1994 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 13 13 Không trúng tuyển
3 35 Lê Thị Cẩm Tú 15/9/1996 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 71 71 Trúng tuyển
4 36 Chử Thị Ngọc Bích 08/8/1998 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ 72 72 Trúng tuyển
5 37 Nguyễn Văn Vinh 28/01/1998 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Phùng Nguyên, Lâm Thao,
Phú Thọ
80 80 Trúng tuyển
6 38 Trần Thị Bích Liên 25/8/1998 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Kim Đức, Việt Trì,
Phú Thọ
66 66 Trúng tuyển
7 39 Nguyễn Thị Thúy Nga 13/9/1999 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 78 78 Trúng tuyển
8 40 Trịnh Thị Thanh Tâm 28/10/1995 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Nông Trang, Việt Trì,
Phú Thọ
62 62 Trúng tuyển
9 41 Nguyễn Thị Yến 06/9/1988 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Nông Trang, Việt Trì,
Phú Thọ
75 75 Trúng tuyển
10 42 Nguyễn Thị Nga 20/6/1985 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 65 65 Trúng tuyển
11 43 Phan Thị Tuệ 06/5/1987 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Phùng Nguyên, Lâm Thao,
Phú Thọ
74 74 Trúng tuyển
12 44 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/10/1992 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ 36 36 Không trúng tuyển
13 45 Trần Thị Kim Linh 24/9/1999 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Phú Khê, Cẩm Khê,
Phú Thọ
27 27 Không trúng tuyển
14 46 Nguyễn Thanh Hà 19/5/1997 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ 20 20 Không trúng tuyển
15 47 Nguyễn Thị Xuân 09/12/1991 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 66 66 Trúng tuyển
16 48 Khổng Thị Quỳnh 11/4/1999 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Cao Phong, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 75 75 Trúng tuyển
17 49 Vũ Thị Huyền Trang 01/12/1997 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Hải Tân, TP.Hải Dương,
Hải Dương
28 28 Không trúng tuyển
18 50 Hán Giang Nam 17/02/1999 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Vạn Xuân, Tam Nông,
Phú Thọ
60 60 Trúng tuyển
19 51 Trần Việt Hà 08/11/1988 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Minh Phương, Việt Trì,
Phú Thọ
36 36 Không trúng tuyển
20 52 Hoàng Thị Cẩm Vân 22/10/1999 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Hùng Việt, Cẩm Khê,
Phú Thọ
70 70 Trúng tuyển
21 53 Đỗ Thị Chinh 15/4/1997 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Bình Phú, Phù Ninh,
Phú Thọ
63 63 Trúng tuyển
22 54 Nguyễn Hoàng Long 21/5/1995 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ 20 20 Không trúng tuyển
23 55 Bùi Văn Tuyến 18/8/1998 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 5 5 Không trúng tuyển
24 56 Nguyễn Thị Phương Linh 07/01/1991 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 17 17 Không trúng tuyển
25 57 Vũ Mạnh Cường Tươi 10/12/1995 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội Bỏ thi
26 58 Hoàng Thương Huyền 24/8/1996 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ Bỏ thi
27 59 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/01/1997 Cao đẳng
điều dưỡng
Kinh Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 67 67 Trúng tuyển
8. Vị trí Cử nhân dinh dưỡng
1 60 Vũ Thị Lan Phương 09/6/1998 Cử nhân
Dinh dưỡng
Kinh Hải Lộc, Hải Hậu,
Nam Định
60 60 Trúng tuyển
9. Vị trí Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử hệ 04 năm
1 61 Hoàng Minh Thắng 21/7/1990 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử
Kinh Hùng Vương, TX. Phú Thọ,
Phú Thọ
67 67 Trúng tuyển
10. Vị trí Dược sĩ cao đẳng làm vị trí hướng dẫn tiếp đón
1 62 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/12/1989 Dược sĩ
Cao đẳng
Kinh Minh Phương, Việt Trì,
Phú Thọ
52 52 Trúng tuyển
2 63 Lê Thị Lan Anh 11/3/1994 Dược sĩ
Cao đẳng
Kinh Nhạo Sơn, Sông Lô,
Vĩnh Phúc
0 0 Không trúng tuyển
3 64 Trần Quang Minh 21/3/1990 Dược sĩ
Cao đẳng
Kinh Phùng Nguyên, Lâm Thao,
Phú Thọ
Bỏ thi
Ấn định danh sách: 64 người

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính (trong giờ hành chính), tầng 7 Nhà A Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trân trọng thông báo./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *